De monitorgroep is blij met de aanbevelingen van de deelnemers van het co-creatietraject Samen naar een cao. De onderhandelaars nemen de aanbevelingen over verlof, flexibiliteit en zekerheid en bewust belonen mee in de voorbereidingen naar de komende onderhandelingen voor de cao-gemeenten.

De themagroepen met deelnemers van diverse gemeentelijke organisaties presenteerden 16 december hun gemeenschappelijke aanbevelingen aan de werkgevers- en werknemersorganisaties. De deelnemers stelden hun advies op in zes co-creatiesessies die dit najaar plaatsvonden.

Aanbevelingen
De themagroep Flexibiliteit en zekerheid geeft in hun aanbevelingen onder meer aan dat de lopende lokale initiatieven om interne flexibiliteit te bevorderen de ruimte moeten krijgen om tot bloei te komen. Hierdoor wordt de afhankelijkheid van externe inhuur verminderd. En inhuur via payroll om oneigenlijke redenen moet daarnaast worden tegengegaan.

De themagroep Bewust Belonen gaf aanbevelingen over hoe gewerkt kan worden aan de ontwikkeling en resultaten van de organisatie en medewerker. Ze namen voor hun advies een goede dialoog tussen werkgever en werknemer als uitgangspunt. Ze geven onder andere aan hoe beloning gekoppeld aan een openschalensysteem kan leiden tot vruchtbaar bewust beloningsbeleid.

De themagroep Verlof concludeerde dat het geen meerwaarde heeft om allerlei aparte bovenwettelijke verlofvormen te hanteren. Ze adviseren om de verschillende vormen op te nemen in het Individueel Keuzebudget (IKB).

Vruchtbare co-creatie
De themagroepen bestonden uit deelnemers van verschillende gemeenten, gevraagd door de vakbonden en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De themagroepen zijn zes keer bij elkaar geweest om het gemeenschappelijk advies op te stellen.

De aanbevelingen vindt u hier.