Co-creatie. Volgens Hanne van Aart past het helemaal in de dynamiek van overheidsland. Van Aart is wethouder van de gemeente Heusden en lid van het College voor Arbeidszaken (CvA). De partij die de werkgevers vertegenwoordigt in het LOGA. Wat vindt ze nog meer van het co-creatietraject? Vier vragen aan de wethouder.

In de vorige cao-onderhandelingen is het idee voor een co-creatietraject ontstaan. Waarom is dit co-creatietraject belangrijk?
‘Als je kijkt naar de traditionele cao, dan is deze gebaseerd op het uitwisselen van standpunten. Maar eigenlijk past dat niet meer in de dynamiek van overheidsland. Zo zie je dat gemeenten voor het nemen van beslissingen steeds meer de maatschappelijke omgeving betrekken om draagvlak te creëren. Dan is het heel gek als we dat niet met de cao zouden doen. Dat is net als een college van B&W waar alle besluiten worden genomen, maar het college niet toetst wat de burgers ervan vinden. Dat zou haaks staan op wat de vakbonden willen.’

Hoe vind je dat het tot nu toe gaat?
‘Tot nu toe hoor ik er hele positieve verhalen over. In november ga ik naar de plenaire werksessie waar de themagroepen hun voorlopige resultaten presenteren. Ik ben heel benieuwd, maar tot nu toe zijn de verhalen louter positief.’

Op wat voor eindresultaat hoop je?
‘Het mooiste zou zijn als we met elkaar overeenstemming bereiken over de thema’s die binnen het co-creatietraject centraal staan. Dat we het over de inhoud niet meer hoeven te hebben tijdens de cao-onderhandelingen. Dan is het enige dat overblijft waarschijnlijk het onderwerp van de loonparagraaf. Vaak lopen cao-onderhandelingen stuk op dit onderwerp. Maar het is aan ons als cao-partijen om dat ook tot een goed einde te brengen. Ik vergelijk het graag met een hardloopwedstrijd. Stel je loopt de 100 meter sprint. De overeenstemming op inhoud is de 90 meter die je al hebt afgelegd met elkaar. De laatste 10 meter is het thema van de loonparagraaf. Dan ga je natuurlijk niet opgeven, want je bent al zo ver gekomen. Wij zijn het dan ook aan onze achterban verplicht om die laatste meters ook tot een goed einde te brengen.’

Is het co-creatietraject wat jou betreft voor herhaling vatbaar?
‘Zeker, want de achterban moet uiteindelijk ook met de cao kunnen werken. Zoals ik eerder zei, is het bijna achterhaald om op de traditionele manier aan tafel te zitten met elkaar en te onderhandelen. Je moet toe naar co-creatie om de leden ook mee te krijgen in de ontwikkeling van zo’n cao. Daarbij gaat het er uiteindelijk om dat je alles met elkaar in goed overleg kunt bespreken en het niet in standpunten hoeft te formuleren.’