Roel Cazemier is burgemeester van Krimpenerwaard en voorzitter van het College voor Arbeidszaken (CvA). De partij die de werkgevers vertegenwoordigt binnen het LOGA. Wat vindt hij van het co-creatietraject? Vier vragen aan de burgemeester over deze nieuwe ontwikkeling.

Burgemeester Cazemier, in de vorige cao-onderhandelingen is het idee voor een co-creatietraject ontstaan. Wat is volgens u de meerwaarde van zo’n co-creatietraject?
‘Voor ons is het een innovatie in het proces van cao-onderhandelingen. We gebruiken co-creatie voor thema’s die nog redelijk open staan en waar we met elkaar tot oplossingen willen komen. Daarmee heeft co-creatie enerzijds een inhoudelijk voordeel, omdat je de creativiteit aanboort van meerdere mensen. En er ontstaat meer betrokkenheid. Het is natuurlijk een groot voordeel dat je nu niet alleen met de usual suspects om de tafel gaat, maar ook met de achterban van de vakbonden en mensen uit de p&o sector. Dat deze partijen nu ook mee kunnen doen met zo’n proces van een cao afsluiten. Bovendien komt deze co-creatie in de tijd mooi uit zo voorafgaand aan de cao-onderhandelingen. Uiteindelijk wordt aan de cao-tafel bepaald of we het zo afspreken of niet.’

Hoe vindt u dat het tot nu toe gaat?
‘Wat ik teruggekoppeld krijg, is dat het met veel enthousiasme verloopt. En dat mensen er inderdaad heel betrokken bij zijn. De eerste indrukken zijn dus heel positief.’

Op wat voor eindresultaat hoopt u?
‘Ik hoop op een eindresultaat dat ook daadwerkelijk geïmplementeerd kan worden. Dus op aanbevelingen waar zowel de werkgevers als werknemers zich in kunnen vinden. Normaal gesproken is een cao een proces van geven en nemen: uitruilen. En ik ben benieuwd hoe dat nu tot zijn recht komt, of dat ook gaat lukken. Misschien is het inderdaad zo dat beide partijen er blij van worden, maar het kan ook zijn dat de ene partij vindt dat ze op dat ene punt wel erg veel water bij de wijn moeten doen. En dat ze dat compromis op andere punten weer onvoldoende terugzien. Dat gaan we zien, misschien valt het wel mee.’

Is het co-creatietraject wat betreft u voor herhaling vatbaar?
‘Voor wat betreft het proces denk ik dat het verleidelijk is om dit nogmaals te herhalen. Voor wat betreft het aanboren van draagvlak, denk ik dat ook. Je hebt immers een groter draagvlak als je met meerdere mensen hieraan gaat werken. Wat betreft de uitkomsten moet ik nog even een slag om de arm houden. Maar ik ben in positieve verwachting.’