VNG en de bonden FNV, CNV en CMHF trapten 16 september het co-creatietraject af ‘Samen naar een Cao’. In voorbereiding op de cao-onderhandelingen van 2017 verkennen de werkgevers en werknemers samen wat de mogelijkheden zijn voor nieuwe afspraken over verlof, beloning en flexibiliteit en zekerheid.

Arbeidsvoorwaarden van nu, die passen bij gemeenten en hun medewerkers. Dat is het doel. Om meer betrokkenheid te organiseren en meer tijd te nemen voor een verdiepende discussie is gekozen voor co-creatie. Zo ontwikkelen werknemers en werkgevers zelf in dialoog ideeën over verlof, beloning, flexibiliteit en zekerheid. Na dit proces komen zij met gezamenlijke aanbevelingen aan de VNG en de vakbonden voor de nieuwe arbeidsvoorwaarden van 2017. ‘Daarmee werken we niet alleen aan de modernisering van de cao, maar ook aan de modernisering van het overleg’, licht Juan Schot (CNV) toe. ‘Een overleg waarbij ik hoop dat iedereen met hetzelfde enthousiasme blijft komen’, vult Nicolette Piekaar (VNG) aan. Piekaar: ‘Enthousiasme dat aanstekelijk werkt, waardoor het een dialoog wordt met een veel bredere kring van mensen.’

Uitgangspunt van de dialoog is een cao die zowel gemeentelijke werkgevers als medewerkers faciliteert, ondersteunt en inspireert. Zo is het voor gemeenten belangrijk dat de cao hen helpt om op tijd in te spelen op veranderingen in de samenleving. Medewerkers willen een cao die ze de regie geeft over hun werk en hun loopbaan.

Op 16 september startten de eerste sessies. Een selectie van werknemers en werkgevers van diverse gemeenten uit het hele land gingen enthousiast aan de slag. Ieder in zijn eigen co-creatiegroep waarin het thema verlof, beloning of flexibiliteit centraal stond. Er werd kennis gemaakt met elkaar, een plan van aanpak gepresenteerd en hier en daar een voorzichtige oriëntatie uitgevoerd. ‘Dat vind ik ook zo bijzonder aan de dit co-creatietraject’ zegt Ellen Clason (CMHF). Clason: ‘In die oriëntatiefase merk je hoe divers zaken bij gemeenten werken en hoe mensen hier tegenaan kijken.’

Tegelijkertijd biedt het een mooi startpunt. Een mooi startpunt om toe te werken naar aanbevelingen waarin werkgevers en werknemers elkaar kunnen vinden. Of, zoals een van de deelnemers het tijdens de kick-off verwoordde: ‘Komen tot een product dat beter aansluit op de mensen om wie het gaat.’