Verhalen

Waarom?

Arbeidsvoorwaarden van nu, die passen bij gemeenten en hun medewerkers. Dat is ons doel. Om dat te bereiken, verzorgen wij, VNG en FNV, CNV Overheid en CMHF, voor werkgevers en werknemers uit diverse gemeenten een co-creatietraject. Waarin ze samen op zoek gaan naar nieuwe afspraken over verlof, beloning en flexibiliteit.

Begin 2017 starten de onderhandelingen voor een nieuwe Cao Gemeenten. Om meer betrokkenheid te organiseren en meer tijd te nemen voor een verdiepende discussie is gekozen voor co-creatie.

Zo ontwikkelen verschillende werkgevers en werknemers in dialoog gezamenlijke aanbevelingen voor de nieuwe arbeidsvoorwaarden van 2017.

Uitgangspunt van de dialoog is een cao die zowel gemeentelijke werkgevers als medewerkers faciliteert, ondersteunt en inspireert. Zo is het voor gemeenten belangrijk dat de cao hen helpt om op tijd in te spelen op veranderingen in de samenleving. Medewerkers willen een cao die ze de regie geeft over hun werk en hun loopbaan.

Hoe?

Drie themagroepen met werkgevers en werknemers van diverse gemeenten formuleren elk in vijf sessies aanbevelingen over drie verschillende arbeidsmarktvraagstukken. Een monitorgroep vanuit het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) begeleidt het proces.

In de sessies gaan de leden van de themagroepen aan de slag met de vraagstukken. De aanbevelingen die hieruit voortkomen koppelt elke themagroep terug aan de monitorgroep.

Planning

16 september 2016
Kick-offbijeenkomst
De deelnemers trappen gezamenlijk het co-creatietraject af. De vraagstukken worden gepresenteerd en de eerste co-creatiesessies van de themagroepen gaan van start.

7 oktober 2016
Co-creatiessessies van themagroepen

14 oktober 2016
Co-creatiessessies van themagroepen

4 november 2016
Co-creatiessessies van themagroepen

18 november 2016
Plenaire werksessie van themagroepen en monitorgroep
Tijdens een plenaire werksessie presenteren de themagroepen hun aanbevelingen aan elkaar. De feedback die elke groep tijdens deze werksessie krijgt, verwerken zij tijdens een opvolgende co-creatieworkshop.

2 december 2016
Co-creatiesessie van themagroepen en slotbijeenkomst met presentatie aanbevelingen
De uiteindelijke aanbevelingen die elke themagroep aanbiedt aan de monitorgroep. Deze aanbevelingen nemen de cao-partijen mee als advies tijdens de uiteindelijke cao-onderhandelingen.

16 december 2016
Bijeenkomst monitorgroep

stroomschema

Thema’s

Wie?

Het co-creatietraject is een initiatief van het LOGA: Het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden. Werkgeversorganisatie VNG en de vakbonden FNV, CNV en CMHF zijn verenigd in het LOGA.

VNG
De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten is de koepelorganisatie van alle gemeenten. De VNG maakt onder andere namens alle gemeenten bindende afspraken over arbeidsvoorwaarden.
www.vng.nl

CNV Overheid
Het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) behartigt de belangen van leden op het gebied van werk en inkomen. CNV Overheid behartigt de belangen van werknemer in de overheidssector.
CNV Overheid

FNV Overheid
De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) is de grootse vakbond van Nederland. De FNV maakt zich met haar leden sterk voor een eerlijke verdeling van werk, welvaart, welzijn en macht. FNV Overheid behartigt de belangen binnen de overheidssector.
FNV Overheid

CMHF
CMHF staat voor Centrale Van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen. Het is een onafhankelijke koepelorganisatie van 43 beroeps- en belangenverenigingen gegroepeerd in 8 sectoren. Een van die sectoren is het Rijk.
CMHF

Monitorgroep

Fred Bos, FNV
Ellen Clason, CMHF
Michiel Drucker, VNG
Bert de Haas, FNV
Nicolette Piekaar, VNG
Sietske Pijpstra, VNG
Juan Schot, CNV
Edwin IJspelder, VNG